Osanottoehdot

1. Osastojen hinnat

Osastohinnasto lähetetään näytteilleasettajille tarjouksen yhteydessä. Hinnasto nähtävillä myös tapahtuman verkkosivuilla niiden valmistuttua elokuussa. Kaikkiin hinnaston hintoihin lisätään alv 24 %.

2. Osastot

Osastopaikat on merkattu osastokarttaan. Osastoilla ei ole valmiina seinärakenteita eikä kalusteita. Näytteilleasettajan omat seinärakenteet eivät saa aiheuttaa haittaa muille näytteilleasettajille. Ulko-osastoilla messuteltan hankkimisesta/vuokraamisesta vastaa kukin näytteilleasettaja itse.

3. Sähköt

Sähköliittymien hinnat ovat nähtävissä hinnastossa. Sähkön tarpeesta on ilmoitettava varauksen yhteydessä sekä ilmoittautumislomakkeessa. Väärien tietojen antaja on velvollinen korvaamaan sulake- ym. vauriot. Varomaton halogeenien poltto keskeytetään (vaarat). Ulko-osastoilla näytteilleasettajalla on oltava omaa säänkestävää jatkojohtoa vähintään 15 m. Kaikille ulkopaikoille emme voi luvata sähköliittymää. Sähköjä ei voi tilata enää tapahtumapaikalla.

4. Myynti-/näyttelytilan varaaminen

Kauppa on syntynyt ja varaus on sitova, kun varaaja on suullisesti tai kirjallisesti ilmoittanut näyttely-/myyntitilan varauksesta, ja osaston paikka + hinta on myyjän kanssa sovittu ja sähköpostilla vahvistettu varaajalle. Osastovuokra laskutetaan 14 vrk:n kuluessa ilmoittautumislomakkeen saapumisesta, aikaisintaan 1.9.2021.

Tapahtuman järjestäjä ei vastaa mahdollisista virheistä näyttelyluetteloissa ja muissa mahdollisissa painotuotteissa.

5. Maksuehdot

Kaikkiin paperilaskuihin lisätään laskutuslisä 4,03 € + alv 24 %. Eräpäivän jälkeinen viivästyskorko on korkolain mukainen. Kaikki maksut on suoritettava viimeistään eräpäivänä. Hämeen Sanomat on ulkoistanut maksumuistutusten lähettämisen ja perinnän Ropo Capitalille. Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle, ellei paikanvuokraa suoriteta eräpäivään mennessä.

6. Varauksen peruuttaminen

Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa kuluitta 14 vrk kuluessa järjestäjän lähettämän sähköpostivahvistuksen päiväyksestä, ei kuitenkaan myöhemmin kuin 15.9.2021. Mikäli paikka peruutetaan 15.9.2021 mennessä, palautetaan paikkavuokra 60 Euron (+ alv 24 %) toimistokululla vähennettynä. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, kaikki maksut peritään täysimääräisinä.

7. Vakuutus ja vartiointi

Tapahtuman järjestäjällä on järjestäjän laitteista kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vahingot korvaava vastuuvakuutus. Myyjät vastaavat itse omalle kalustolleen, muille myyjille, yleisölle tai Loimua Areenan kiinteistölle aiheuttamistaan vahingoista. Näytteilleasettajan mukana olevat tuotteet ja rekvisiitta ovat näytteilleasettajan omalla vastuulla. Loimua Areenan sisä-/ulkoalueella ei ole tapahtumajärjestäjän toimesta yövartiointia.

8. Osastojen sijoitus

Osastojen lopullisen sijainnin määrää tapahtuman järjestäjä. Järjestäjällä on oikeus lisätä tai vähentää varattua pinta-alaa 10 %.

9. Osastojen rakentaminen ja purkaminen

Tapahtumaan saapuvat tavaralähetykset on merkittävä yrityksen nimellä, osaston numerolla sekä tapahtuman nimellä. Tapahtuman järjestäjä ei voi kuitata tavaraa vastaanotetuksi näytteilleasettajan puolesta eikä vastaa tavaroiden purkamisesta, säilytyksestä eikä niiden toimittamisesta tapahtuman jälkeen.

Osastot tulee rakentaa valmiiksi perjantaina 29.10. klo 14.00–20.00 välisenä aikana. Kaikki osastot tulee purkaa sunnuntaina välittömästi tapahtuman päätyttyä. Näytteilleasettajien tavarat ja osastorakenteet on poistettava sisätiloista sunnuntai-iltana klo 19.00 mennessä. Osastot on luovutettava haltuunottokunnossa. Kaikki jätteet on toimitettava jäteastioihin.

Osaston pystytyksen saa aloittaa vasta infopisteeseen ilmoittautumisen jälkeen!

Viimehetken suoritusten kuitti on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Näytteilleasettajat pääsevät osastoille lauantaina klo 8.00 alkaen ja sunnuntaina klo 9.00 alkaen.

10. Esitteet, esitykset ja musiikki

Esitteiden jako ja arpojen kauppaaminen osastojen ulkopuolella ei ole sallittua ilman tapahtumajärjestäjän lupaa. Näytteilleasettaja vastaa näyttelytiloissa esittämiensä tallenteiden ennakkotarkistuksista, tekijäoikeusmaksuista sekä tv-luvista. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja.

Muilta osin noudatamme Hämeen Sanomien yleisiä messuehtoja.